KOČIČÁRNY PRO ZASMÁNÍ

 KOČIČÍ ZÁKONY:

Zákon kočičí nehybnosti
Kočka zůstává v klidu, pokud na ni nepůsobí nějaká vnější síla – jako je otevření kočičí konzervy nebo přeběhnutí myši v blízkosti kočky.

Zákon kočičího pohybu
Kočka se pohybuje po přímce, pokud není opravdu dobrý důvod změnit směr.

Zákon kočičího magnetismu
Modrá saka a černé svetry přitahují kočičí chlupy přímo úměrně tmavosti látky.

Kočičí termodynamický zákon
Teplejší těleso předává teplo chladnějšímu, s výjimkou kočky, kde všechno teplo proudí ke kočce.

Zákon kočičího natáhnutí
Kočka se natáhne do vzdálenosti úměrné délce zdřímnutí.

Zákon kočičího spánku
Všechny kočky musí spát s lidmi, pokud je to možné, a v pozici pro dané lidi tak nepohodlné, jak je to pro kočku možné.

Zákon kočičího prodloužení
Kočka může prodloužit svoje tělo vždy tak, aby dosáhla na jakýkoliv stůl, na kterém je cokoliv i jen vzdáleně zajímavého.

Zákon jídelního stolu
Kočky musí zkontrolovat všechna jídla, když se podává něco dobrého.

Zákon konfigurace předložky
Žádná předložka nesmí zůstat ve svém přirozeném plochém stavu příliš dlouho.

Zákon odporu poslouchaní
Odpor kočky poslouchat je přímo úměrný lidskému odhodlání přimět kočku něco udělat.

První zákon zachování energie
Kočky vědí, že energii nelze vytvořit ani zničit, a proto používají tak málo energie jak je to jen možné.

Druhý zákon zachování energie
Kočky také vědí, že energie se dá ukládat, pomocí spousty spánku.

Zákon pozorování ledničky
Pokud kočka pozoruje ledničku dost dlouho, někdo přijde a vyndá něco dobrého k snědku.

Zákon přitažlivosti elektrické přikrývky
Zapněte elektrickou přikrývku a kočka skočí do postele rychlostí světla.

Zákon vyhledávání pohodlí
Kočka vždy vyhledává a obvykle si také zabere nejpohodlnější místo v dané místnosti.

Zákon obsazení tašek a krabic
Všechny tašky a krabice v dané místnosti musí obsahovat kočku v nejbližší možné nanosekundě.

Zákon kočičích rozpaků
Kočičí podráždění je přímo úměrné součinu jejích rozpaků a množství lidského smíchu.

Zákon pití mléka
Kočka vypije tolik mléka, kolik sama váží, to celé na druhou, jen aby vám ukázala, že to dokáže.

Zákon výměny nábytku
Kočičí touha škrábat nábytek je přímo úměrná ceně nábytku.

Zákon kočičího přistávání
Kočka vždy přistane na nejměkčím možném místě.

Zákon mizení kapaliny
Kočka ponořená do mléka vytlačí mléko podle svého objemu mínus objem mléka, které vypije.

Zákon kočičího nezájmu
Úroveň kočičího zájmu je nepřímo úměrná úsilí člověka kočku upoutat.

Zákon odmítání pilulek
Jakákoliv pilulka podaná kočce má potenciální energii k dosažení únikové rychlosti.

Zákon výběrového poslechu
I když je kočka schopná slyšet otevření konzervy s tuňákem na vzdálenost jednoho kilometru, neslyší jednoduchý příkaz vyslovený metr od ní.

Zákon ekvidistantních rozestupů
Všechny kočky v dané místnosti zaujmou místa, která jsou stejně vzdálená jedno od druhého a od středu místnosti.

Zákon kočičí neviditelnosti
Kočky si myslí, že když vás nevidí, nevidíte ani vy je.

Zákon časoprostoru
Dáme-li kočce dostatek času, dostane se na jakékoliv místo.

Zákon koncetrace hmotnosti
Hmotnost kočky je přímo úměrná pohodlí klína, na kterém leží.

Zákon kočičí pravděpodobnosti (Princip kočičí neurčitosti)
Není možné určit, kde kočka skutečně je, pouze lze stanovit pravděpodobnost toho, kde být může.

Zákon kočičí poslušnosti
Zatím neobjeven.

JAK DÁT KOČCE PRÁŠEK:

1) Vezměte kočku do levé ruky do polohy, jako byste drželi dítě. Umístěte pravý ukazováček a palec do skusu koččiny tlamy. Vezměte prášek a jak kočka otevře tlamu, vložte do ní prášek a nechte kočku, aby zavřela tlamu a polkla.

2) Vytáhněte kočku zpoza pohovky a prášek z podlahy. Vezměte kočku do levé ruky a opakujte proces.

3) Přitáhněte kočku z ložnice a vlhký prášek zahoďte.

4) Vemte si nový prášek z balení, pevně uchopte kočku za přední packy. Silou otevřete čelisti a vtlačte prášek do tlamy pravým ukazováčkem. Držte tlamu zavřenou, než napočítáte do deseti.

5) Vytáhněte prášek z akvária a kočku ze skříně. Zavolejte si na pomoc manželku ze zahrady.

6) Klekněte si na podlahu s kočkou zaklíněnou mezi koleny. Pevně uchopte přední a zadní packy kočky. Ignorujte její hluboké vrčení. Požádejte manželku, aby kočce jednou rukou podržela hlavu a druhou rukou kočce vsunula dřevěnné pravítko do tlamy. Nechte prášek sklouznout po pravítku při rázném tření hrdla kočky.

7) Vyjměte kočku ze zmuchlaných záclon. Vemte si nový prášek z balení. Poznamenejte si, že máte koupit nové pravítko a záclony. Opatrně zameťte rozbitý porcelán z krbu a uložte ho stranou pro pozdější slepení.

8) Zabalte kočku do velkého ručníku a poproste manželku, aby kočku chytla tak, aby ji hlava koukala z podpaždí. Vložte prášek na konec brčka. Tužkou otevřete kočce tlamu a foukněte do brčka.

9) Ověřte si, zda-li prášek není člověku škodlivý. Vypijte sklenici vody, abyste zahnali pachuť z úst. Ošetřete obinadlem manželčino podpaždí a odstraňte krev z koberce mýdlem a vodou.

10) Přivlečte kočku ze sousedovic kůlny. Vemte si nový prášek. Položte kočku do skříně a zavřete dveře tak, aby jí koukala jen hlava. Lžící otevřete kočce tlamu. Pomocí gumičky vystřelte kočce do krku prášek.

11) Z garáže si přineste šroubovák a přišroubujte dveře zpět k pantům skříně. Přiložte si na tvář studený obklad a zkontrolujte si, kdy jste byli naposledy očkováni proti tetanu. Vyhoďte své tričko a přineste si z ložnice nové.

12) Zavolejte hasiče, aby vám přinesli kočku ze stromu přes ulici. Omluvte se sousedovi, který naboural do plotu, když se vyhýbal kočce a vemte si poslední prášek z balení.

13) Šňůrou na prádlo svažte kočce přední nohy se zadními a pořádně ji připevněte k noze jídelního stolu. V garáži si najděte odolné rukavice, otevřete kočce tlamu malým francouzkým klíčem. Strčte prášek do tlamy spolu s velkým kusem masa. Podržte hlavu ve svislé poloze a spláchněte prášek půl litrem vody.

14) Nechte se manželkou odvézt do nemocnice. Seďte potichu, než vám doktor zašije prsty, předloktí a vyndá zbytky prášku z pravého oka. Cestou domů se zastavte v obchodě s nábytkem a objednejte si nový stůl.

15) Počkejte až Spolek pro ochranu zvířat odveze kočku a zavojete do místního zverimexu, jestli nemají nějaké křečky...

KOČIČÍ PRÁVA:

 

Kočkou se rozumí každá čtyřnohá bytost kočičí rasy ženského pohlaví.
Kocour je stejná bytost, jenže pohlaví mužského.
Kočkoun je bytost kočičí rasy uvedená na předchozím řádku, avšak zbavená své mužské ozdoby a tím i schopnosti rozmnožování.
Kočičák je výraz zahrnující obě předchozí kategorie.
Kotě je každá bytost kočičí rasy ve věku do jednoho roku bez ohledu na pohlaví.
Pro účely tohoto zákona jsou všechny výše uvedené pojmy sjednoceny a nahrazeny výrazem "kočka" v případech, kdy není nutno rozlišovat věk a pohlaví.

Článek I - Jídlo

§1. Kočka musí mít vždy k dispozici plnou misku žrádla a vody.
§2. Kočka má právo se aktivně účastnit u každého jídla.
§3. Kočka má právo kdykoliv beztrestně konzumovat žrádlo z psí misky.
§4. Kočka má právo dostat svůj díl od každého páníčkova jídla.
§5. Kočka má právo ukrást a sežrat nedostatečně zabezpečené jídlo, kdykoliv je k tomu příležitost.
§6. Kočka má právo se při vaření plést v kuchyni paničce pod nohy, případně vyskočit na linku a asistovat při krájení masa.
§7. Kočka má právo konzumovat jakoukoliv kořist, kterou sama uloví (myši, ptáci, ukradené potraviny apod.)
§8. Kočka má právo držet hlídku u ledničky a po jejím otevření podniknout rychlý výpad za účelem krádeže jídla.
§9. Kočka má právo pít vodu z akvária a polykat blbé rybičky, pokud jí vplavou do tlamy.

Článek II - Vycházky

§10. Kočka má právo odejít na procházku v kteroukoliv denní či noční hodinu a panička je povinna jí vždy otevřít a zavřít dveře.
§11. Kočka má právo doprovázet psa na vycházce, pokud se paničce nepodaří ji zavřít doma.
§12. Kočka má právo během procházky se psem kdykoliv vyžadovat návrat domů.
Opouští-li panička se psem při procházce hranice kočičího rajónu, má kočka právo zůstat v cizí zahradě.
§13. V případě situace uvedené v §12 je panička povinna se vracet stejnou cestou, kočku vyzvednout a doprovodit domů.

Článek III - Poslušnost

§14. Kočka nemusí nikdy uposlechnout žádný příkaz či povel jí vydaný.
§15. Kočka může beztrestně porušovat zákaz vstupu na stůl či kuchyňskou linku.
§16. Je-li kočka donucena ručně k opuštění zakázaného prostoru, může se tam posléze vrátit, nedává-li panička pozor.

Článek IV - Sport

§17. Kočka má právo za pomoci drápků šplhat po páníčkovi či paničce.
§18. Kočka má právo kdykoliv řádně prohnat jinou, cizí kočku.
§19. Kočka má nezrušitelné právo lovu myší či ptáků ve svém teritoriu.
§20. Kočka má právo si lapenou živou kořist donést do bytu a zde pokračovat v lovu, případně učit lovit své potomky.
§21. Kočka má právo hrát o půlnoci na parketách fotbálek se skleněnkou.
§22. Kočka má právo trénovat šplh na záclonách.
§23. Kočka má právo trénovat skok daleký, vysoký a hluboký s využitím nábytku v obýváku.
§24. Kočka má právo vyzvat psa k honičce. Kdykoliv během honičky může hru přerušit únikem na strom nebo za plot. Dále má právo kdykoliv honičku ukončit, v případě nutnosti i zaseknutím vlastních drápků do psího čumáku.
§25. Kočka má právo lovit psí ocas, je-li v pohybu.
§26. Kočka má právo vyžadovat vylovení zapadlé kuličky zpod ledničky či jiných nepřístupných prostor.

Článek V - Kousání a trhání

§27. Kočka má právo kdykoliv prokousnout krabici mléka.
§28. Kočka má právo prokousnout jakýkoliv obal obsahující jídlo. Při otevírání obalu s jídlem může použít též drápky.
§29. Kočka má právo prokousnout páníčkovi prst v případě, je-li neoprávněně zadržována.
§30. Kočka má právo výrazně označit drápky páníčkovu ruku v případě, že jí byla násilně odebrána ulovená kořist.
§31. Kočka má právo kdykoliv řešit své rozpory s jinou kočkou rvačkou
§32. Kočka má právo zapisovat své literární práce pomocí drápků do čalouněného nábytku.

Článek VI - Spaní

§33. Kočka má právo na měkký a teplý pelíšek (křeslo, kanape, válendu apod.). Je-li oblíbené místo obsazeno paničkou, musí ho na pokyn kočky neprodleně uvolnit.
§34. Kočka může spát s paničkou či páníčkem v posteli. V takovém případě má panička či páníček povinnost zachovat klid, nehýbat se a kočku při spaní nerušit.
§35. Kočka má právo budit v noci nebo brzy ráno paničku hlasitým mňoukáním.

Článek VII - Osobní hygiena a zdraví

§36. Kočka má právo se mýt, kdykoliv a kdekoliv to uzná za vhodné.
§37. Kočka má právo olízat páníčkovi obličej či jinou část těla, je-li tato dle jejího názoru nedostatečně umytá.
§38. Kočka může k mytí či koupání použít i vodu v kuchyňském dřezu nebo v napuštěné vaně.
§39. Kočka si může zablácené tlapky očistit chůzí po kuchyňské lince či čerstvě vytřené podlaze.
§40. Objeví-li kočka nepořádně odloženou (pohozenou) součást oděvu nebo ručník, může tyto považovat za toaletu a použít je. Ke stejnému účelu může použít i neuzavřenou krabici s papírem do sběru.
§41. Má-li kočka v bytě svůj záchod, je páníček povinen ho ihned po použití uvést do původního, hygienicky čistého stavu.
§42. Kočka má právo darovat, zapůjčovat či vyměňovat své vlastní blechy a to i se psem.

Článek VII - Ostatní ustanovení

§43. Kočka má právo shodit na zem květináč, pokud jí na okně překáží.
§44. Kočka má právo při přepravě autem se za jízdy volně pohybovat v celém vnitřním prostoru.
§45. Kočka má právo při otevření skříně tuto důkladně prozkoumat, případně ji obsadit.
§46. Kočka má právo býti drbána a hlazena, či jinak rozmazlována vybraným členem rodiny v kteroukoli denní i noční dobu.
§47. Kočka má právo obsadit jakoukoliv prázdnou krabici či igelitovou tašku.
§48. Kočka má právo vyžadovat sundání se stromu, považuje-li slézání za nebezpečné či nepohodlné.

Odchýlit se od této listiny lze pouze s výslovným souhlasem kočky nebo je-li to v její prospěch.

 

 KOUPÁNÍ KOČKY:

1,Mějte na paměti, že ačkoli pro kočku mluví rychlost a naprostá neúcta k lidskému životu, vaší výhodou je síla. Znásobte tuto sílu vhodným výběrem bojiště.
2,Nepokoušejte se ji koupat na otevřeném prostranství, kde vás snadno donutí, abyste ji pronásledoval. 3,Zvolte si velmi malou koupelnu. Měří-li vaše koupelna více než půl metru čtverečního, je nejlepší vlézt do vany i s kočkou a zavřít posouvací přepážku, jako kdybyste se chtěl sprchovat. (Obyčejná igelitová plenta nestačí. Průměrná kočka nadělá i ze tří vrstev pogumovaného plátna cáry rychleji, než politik změní svou stranickou příslušnost.)
4,Vězte, že kočka má drápy a nebude váhat odstranit vám z těla všechnu kůži. Vaší výhodou zde je chytrost, díky které víte, jak se obléci tak, abyste byli maximálně chráněni. Doporučuji kombinézu z plachtoviny zastrčenou do montérských holínek nad kolena, rukavice z ocelového pletiva, vojenskou helmu, hokejovou masku a neprůstřelnou vestu s dlouhými rukávy.
5,Připravte si všechno předem. Až vám kočka začne prokutávat díru do neprůstřelné vesty, nebudete mít čas zaskočit si pro osušku. Napusťte předem vodu. Ujistěte se, že láhev s kočičím šamponem se nalézá za přepážkou uvnitř prostoru vany. Vyzkoušejte si, že dosáhnete na osušku, i když ležíte na zádech ve vaně.
6,Využijte momentu překvapení. Pochovejte nenuceně kočku, jako byste ji chtěli odnést k misce s večeří. (Vašeho podivného vzezření si kočka obvykle nevšimne, kočky se zpravidla o módu vůbec nezajímají. Pokud by to přece jenom zaregistrovala, klidně ji vysvětlete, že jste se nechali najmout na laické testování výrobků firmy Adidas.)
7,Jakmile jste jednou v koupelně, je pro přežití klíčovou otázkou rychlost. Jediným pohybem zabouchněte koupelnové dveře, vnikněte do vany, zavřete přepážku, ponořte kočku do vany a postříkejte ji šampónem. Tím začalo nejdivočejších 45 sekund ve vašem životě. Poznámka: Kočka nemá držadlo. 
 
8,Přidává se skutečnost, že kočičí kožich je teď plný pěny, což problém zásadně zkomplikovalo. 9,Nepředpokládejte, že kočku udržíte na jeden zátah déle než dvě nebo tři vteřiny. Když se vám to na chvilku podaří, nezapomeňte použít další dávku šamponu a splašeně ji drhnout. Po chvilce se vám vyškubne a spadne zpátky do vody, čímž se opláchne. (Národní rekord v koupání kočky jsou tři dávky pěny, neočekávejte proto příliš mnoho.)
10,Potom je nutno kočku usušit. Začátečníci v koupání koček vždy předpokládají, že tato fáze bude nejobtížnější, protože na tomto místě jsou lidé již unaveni a kočky dospěly k pevnému odhodlání nedat se. Ve skutečnosti je proti tomu, co jste již absolvovali, osušení jednoduché. V tomto stadiu totiž kočka pevně visí na vaší pravé noze. Vytáhnete prostě špunt z vany, sáhnete po ručníku a čekáte. (Výjimečně se ovšem kočka může vyšplhat na vaši helmu. V takovém případě je nejlepší setřást ji a přesvědčit ji, aby zase zaťala drápky v oblasti vaší nohy.) Až voda z vany odteče, sáhnete prostě s osuškou dolů a kočku vysušíte. Po několika dnech se kočka uklidní natolik, že ji budete moci z nohy sundat. Asi tři týdny s vámi potom nebude mluvit a většinu času stráví otočena k vám zády. Může se u ní vyvinout i psychóza a její pohled bude připomínat pohled sádrové sošky. Budete asi předpokládat, že se na vás zlobí. Obvykle tomu tak není. Zpravidla jenom přemýšlí, jak příště prolomit vaši obranu a přivodit vám smrtelné zranění, až se rozhodnete ji zase vykoupat.

.

1,Pevně kočku chyťte. Její hlavu si položte na loket, jako když dáváte miminku pít z láhve. Potichu říkejte: "Hodná čičinka!" Strčte tabletku do kočičí tlamičky.
2,Sundejte kočku z lustru a vyšťárejte tabletku zpod gauče.
3,Zopakujte bod 1, ale přidržujte levou rukou přední packy a pravým loktem zadní. Zastrčte tabletku do tlamky ukazováčkem.
4,Vyšťárejte kočku zpod postele. Vyndejte z tuby novou tabletku. (Zapuďte myšlenku na pořízení nové kočky.)
5,Znovu postupujte podle bodu 1. Tentokrát jakmile máte kočku v pozici pijícího dítěte, sedněte si na kraj křesla, nakloňte se co nejvíc nad kočku, přesuňte pravou ruku nad levý loket, zvedněte kočce horní čelist a rychle vhoďte tabletku. Protože vaše hlava spočívá prakticky na kolenou, nevidíte, co přesně děláte - na tom však nezáleží.
6,Nechte kočku viset na záclonách. Nechte tabletku ve svých vlasech.
7,Jste-li žena, poplačte si. Jste-li muž, poplačte si.
8,Seberte se. Vezměte kočku a tabletku. V poloze 1 proneste pevným hlasem: "Tak kdo tady poroučí?!?" 9,Otevřte kočce pusu, vezměte tabletku a... zatraceně!
10,Tak takhle to nejde. Poddejte se zhroucení a po chvíli se zamyslete. Aha! Chaos způsobují drápy.
11,Připlazte se ke skříni s prádlem. Vytáhněte velkou osušku a rozprostřete ji na zem.
12,Vytáhněte kočku z kuchyňské linky a tabletu z květináče.
13,Natáhněte kočku na osušku hlavou u delšího okraje.
14,Připlácněte kočce nohy k tělu. (Odolejte pokušení rozplácnout celou kočku.)
15,Zabalte kočku do osušky. Spěchejte - čas a tabletka na nikoho nečeká.
16,Opět zaujměte polohu 1. Obtočte ruku kolem osušky s kočkou, aby dosáhla k hlavě. Stiskněte kočce čelistní klouby, jako když otvíráte okvětní plátky "zaječí hubičky".
17,Pusťte tabletku do tlamky a zastrčte ji prstem dál. Konečně!!!
18,Vyluxujte chlupy (kočičí). Ošetřete si šrámy (vlastní).
19,Vezměte si dva aspiríny a lehněte si.

 


Kontakt

Iva Franzlová

Litvínov

739187344


         


 

         

 

 

 

            

       

 


 LORIANNA SWEET FLOWER  SNO f 05

KIRKÉ SWEET FLOWER  SNO a 05